پرس کابلشو

پرس کابلشو چیست ؟ کابلشو به قطعه ایی در انتهای کابل گفته می شود که برای ایجاد جریان بین هادی کابل و سایر تجهیزات مورد استفاده در شبکه استفاده می شود. پرس کابلشو ابزاری برای فشار دادن کابلشو بر روی انواع کابل های مسی و آلومینیومی با اندازه های مختلف است. در واقع ، کابل ها برای اتصال به ترمینال مورد نظر توسط کابلشو حفظ می شوند.کابل شو ها به دو گروه پرس و لحیم تقسیم می شوند که از لحیم کاری برای اتصال کابلهایی با سطح مقطع بزرگتر استفاده می کنند.