خرید پمپ هیدرولیک و بررسی اطلاعاتی در مورد آن:

این مقاله به بررسی اطلاعاتی در مورد خرید پمپ هیدرولیک ویژگی های انواع پمپ های هیدرولیک و موارد دیگری در مورد آن می پردازد. برای خرید کردن و انتخاب پمپ های نوع هیدرولیکی، بررسی کردن میزان فشار پمپ مورد نظر و جریان مدار پمپ، از پارامتر های مهمی است که باید به آن توجه شود. برای بررسی پارامتر مورد نظر، منحنی فشار و جریان در یک بازه زمانی و یا سیکل زمانی خاص بررسی شده و سپس میزان فشار جریان قسمت مدار پمپ را اندازه گیری خواهند کرد. پس از این مرحله از جهات مختلف میزان یکسان بودن مصرف پمپ تعیین خواهد شد و در نتیجه می توان گفت جریان مورد نظر دارای چه اندازه می باشد. برای این که بتوان در یک پمپ مدار تغذیه را تعیین نمود باید به نکات زیادی توجه کرد. از نکات مورد نظر می ‌توان به سایز پمپ اشاره نمود. هنگام تعیین سایز پمپ ها باید به میزان دبی پمپ تعیین شده، میزان حدود ۱۰ درصد نسبت به محاسبات تئوری اضافه کرد تا عدد واقعی دبی پمپ به دست بیاید. یکی دیگر از مواردی که باید به آن توجه نمود هنگام انتخاب کردن شیر اطمینان دستگاه و یا فشار شکن می‌ باشد. هنگام انتخاب این مورد باید در نظر گرفت که فشار تنظیمی دستگاه از فشار کاری دستگاه ۱۰ درصد بیشتر باشد. دو مورد نام برده شده باعث می شوند که توان پمپ هیدرولیک مورد نظر بالاتر برود. در نتیجه می توان گفت موارد فوق از موارد مهمی هستند که باید هنگام خرید پمپ هیدرولیک آن را در نظر گرفت.

 

پمپ هیدرولیک

 

خرید پمپ هیدرولیک

خرید پمپ هیدرولیک و شرایط آن:

برای انتخاب و خرید پمپ هیدرولیک موارد بسیاری را باید در نظر گرفت. یکی از مواردی که باید به آن توجه نمود میزان قطر قسمت دهانه پمپ است. به طور کلی دهانه پمپ شامل دهانه خروجی و دهانه ورودی است که هر کدام باید دارای قدرت خاصی باشند. قسمت دهانه ورودی برای متصل شدن به سیستم خط مکش می باشد و همچنین دهانه خروجی برای متصل شدن به خط فشار تعبیه شده است. سازندگان پمپ های هیدرولیکی برای دهانه خروجی و ورودی پمپ ها اندازه های مختلفی را در نظر می گیرند. سیستم دهانه پمپ یا pipe connection در اندازه ‌های ۲.۴، ۱۱.۲، ۳.۲، ۱.۴، ۱، ۱۱ و… می تواند باشد.

یکی دیگر از موارد مورد توجه هنگام خرید پمپ هیدرولیک توجه به فشار کاری قسمت خروجی پمپ می باشد. قسمت فشار کاری یا operating pressure-Outlet که دارای واحد bar می باشد، نشان دهنده بیشترین فشاری است که دستگاه پمپ می تواند آن را ایجاد نماید. پمپ های هیدرولیکی به ایجاد جریان می پردازند و هنگامی که یک مانع از این جریان جلوگیری نماید و یا به عنوان یک سد عمل کند، فشار حاصل خواهد شد. فشاری کاری دستگاه پمپ برابر با عدد های مختلفی است. در پمپ هایی که دنده ای هستند، فشار می تواند در ارقام ۲۵۰، ۲۲۵، ۲۰۰، ۱۷۵، ۱۵۰، ۱۰۰، ۵۰ و ۱۰ باشد.

در مورد فشار کاری ورودی پمپ نیز باید توجه نمود که موارد متعددی در این باره وجود دارد. این فشار با نام operating pressure-lnlet شناخته می شود که آن نیز دارای واحد بار می باشد. این فشار محدوده ای از فشار وارده بر ورودی پمپ می باشد که توسط سازنده قابل قبول باشد. قسمت ورودی پمپ را به قسمت خط مکش وصل می کنند و روغن از قسمت منبع به سمت دستگاه پمپ کشیده خواهد شد. این کشیده شدن می تواند به معنی هل داده شدن روغن توسط فشار خارجی نیز تعبیر شود، زیرا مایعات به هیچ وجه قابل کشیده شدن نخواهند بود.

پمپ هیدرولیک

 

خرید پمپ هیدرولیک

 

خرید پمپ هیدرولیک و قدرت کشش مربوط به آن:

 یکی از پارامتر های خرید پمپ هیدرولیک قدرت کشش پمپ های هیدرولیکی می باشد. این مربوط به اختلاف فشار در قسمت مکش پمپ و قسمت فشار سطحی مایع داخل پمپ دارد. اگر یک پمپ توانایی تولید را به صورت مطلق داشته باشد، میزان ارتفاع کشش سطحی مایع از میزان حداکثر فشار هوا تجاوز نخواهد کرد و حداکثر میزان ارتفاع کشش مایع را میزان نهایی فشار وارد شده بر سطح مایع از جو تعیین خواهد شد. در نتیجه می‌ توان گفت این میزان به قدرت پمپ مربوط نبوده و می توان گفت ارتفاع مکش یک پمپ تقریباً محدود است. همچنین باید گفت هر قدر که یک پمپ به سطح مایع موردنظر نزدیک تر باشد آن مایع راحت تر به سمت دستگاه پمپ هیدرولیک رانده خواهد شد و ایجاد حباب هوا یا کاویتاسیون کمتر می شود. به طور کلی فشار ورودی پمپ بین منفی ۰.۳ تا مثبت ۱.۵ bar است.

پمپ هیدرولیک

 

خرید پمپ هیدرولیک

 

پارامتر سرعت دوران پمپ هنگام خرید پمپ هیدرولیک:

هنگام خرید پمپ هیدرولیک سرعت دوران پمپ نیز از پارامترهای مهمی است. توسط دستگاه پمپ یک میزان دبی حجمی خاصی از روغن ایجاد می ‌شود که این میزان از دبی بر اساس سرعت دوران پمپ تعیین می شود که در پمپ های مختلف کاملا متغیر خواهد بود. مثلاً برخی پمپ ها از ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ دور سرعت دارند ولی به طور کلی اکثر پمپ ها دارای دور rpm ۱۴۵۰ می باشند.

حجم روغن و جابجایی آن هنگام خرید پمپ هیدرولیک:

به طور کلی پمپ های هیدرولیکی بر حسب سرعت دورانی خود می توانند مقدار معینی از روغن خود را جابجا کنند. حجم جابجایی روغن ها بر اساس واحدی به نام CM3/rev تعیین خواهد شد. برای تعیین حجم جابجایی روغن توسط پمپ ها مشخصات چرخ دنده مانند مدل پهنای چرخ دنده، قطر آن و سرعت  که به صورت دورانی است در نظر گرفته می ‌شود و باید گفت این میزان بر حجم جابجایی روغن در پمپ های مختلف تاثیر گذار بوده و باعث می ‌شود حجم آن ها بین سه و نیم تا ۱۰۰ لیتر بر دور باشد که در پمپ های گوناگون متفاوت است.

پمپ هیدرولیک

 

خرید پمپ هیدرولیک

 

پارامتر های دیگر برای خرید پمپ هیدرولیک:

یکی از پارامتر هایی که هنگام خرید پمپ هیدرولیک باید به آن ها توجه نمود دبی موثر می باشد که با عبارت Qeff تعیین خواهد شد و این میزان در یک سرعت دورانی پمپ و در یک دمای کاری مخصوص و همچنین در یک ویسکوزیته تعریف خواهد شد. مثلاً هنگامی که دور پمپ برابر با هزار و ۴۵۰ باشد و ویسکوزیته آن برابر با cft ۳۶، و دمای کاری پمپ مورد نظر برابر با ۵۰ درجه سلسیوس باشد، میزان دبی آن را بر اساس لیتر بر دقیقه تعیین می کند که این عدد در پمپ های مختلف بین دو تا میزان ۱۵۰ لیتر بر دقیقه خواهد بود.

هنگام خرید پمپ هیدرولیک توان موتور پمپ در نظر گرفته می شود. به طور کلی همه پمپ های هیدرولیکی توسط قسمت الکترو موتور فعالیت می ‌کنند. برای این فعالیت توان خاصی مورد نیاز است که بسته به سرعت دوران پمپ دمای کاری آن و ویسکوزیته روغن کاملاً متفاوت می باشد. اگر میزان دور پمپ rpm ۱۴۵۰، ویسکوزیته cst ۳۶ و دمای کاری پمپ ۵۰ درجه سلسیوس باشد توان مورد نظر را که بر حسب کیلو وات اندازه گیری می شود برای پمپ های دنده ای بین ۱ الی ۳۸ کیلووات خواهد بود.

از دیگر موارد مهم هنگام خرید پمپ هیدرولیکی دمای کاری روغن مورد نظر است. برای این که یک پمپ بتواند دبی مورد نیاز خود را تأمین نماید دمای روغن مورد نظر باید محدوده مشخصی داشته باشد که این دما در روغن های مختلف منفی ۲۰ الی مثبت ۷۰ است.

درجه ویسکوزیته پمپ در نوع خود عامل بسیار مهمی هستند که هنگام خرید پمپ هیدرولیک باید به آن توجه کرد. روغنی که داخل پمپ ها قرار داشته و برای انتقال به کار برده می ‌شود باید ویسکوزیته و چسبندگی خاصی داشته باشد که این رنج برای پمپ های دنده ای از محدوده ۵ تا ۳۰۰ انتخاب خواهد شد که واحد آن سانتی استوک است.

پمپ ها به وسیله فیلتراسیون خود می ‌توانند از ورود یکسری از مواد جلوگیری کنند. بزرگترین ابعادی که می ‌تواند به پمپ وارد شود معمولاً از ۲۵ میلی متر کوچکتر است.

پمپ هیدرولیک

 

خرید پمپ هیدرولیک

امتیاز post

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!